Nick Roussakis

Vice President, Ontario

437.249.2344

Nick.Roussakis@ipfscanada.com 

English